In 1996 ben ik begonnen met mijn studie en vanaf 1999 werkzaam als beeldend kunstenaar,  in opdracht diverse objecten en panelen beschilderd, aan solo- en groepsexposities deelgenomen en daarnaast kunstprojecten en workshops voor kinderen ontwikkeld en uitgevoerd zowel in samenwerking met collega’s als binnen kindercentra.

In 2000 ben ik met een Bachelor’s degree afgestudeerd op de Willem de Kooning Academy te Rotterdam bij de afdeling Autonoom 2D, waarbinnen ik me met name gespecialiseerd heb in tekenen, schilderen en conceptontwikkeling.

Een diversiteit aan beeldtaal is ontwikkeld, maar portretten blijven het belangrijkste onderwerp, waarbij de wereld van de alternatieve muziek, de oosterse cultuur -zoals deze wordt overgedragen vanuit de westerse geschiedenis- en raakvlakken met psychologie een rol kunnen spelen. In collage op paneel, tekeningen en schilderijen in verschillende stijlen en materialen. Kleine objecten en kijkdozen sluiten hierop aan of vormen een combinatie.

Groepen van werken vormen een narratief geheel die telkens meerdere invalshoeken en samenhang bieden vanuit wisselende opstellingen.

Een verhaal en elk werk op zich worden gekenmerkt door de tegenstelling of paradox die het met zich meedraagt. Blijven en weggaan, mysterie en onthulling, doordacht en impulsief tegelijkertijd. Maar ook humor en een zekere knulligheid spelen een rol.

De kijker is de lezer, die zichzelf of de ander herkent in de hoofdpersoon.

Vanaf 2010 ben ik  via  het documenteren van ouder werk , het fotograferen van video stills en digitale beeldbewerking hiervan, gaandeweg andere technieken aan het ontwikkelen. Deze beelden kunnen resulteren in digitale collage’s, tekeningen en schilderijen en/of vormen weer aanleiding en inspiratie voor nieuw werk op paneel en papier.